Posts Tagged ‘taguan’

tago-taguan, maliwanag ang buwan….(syok-syok ka alfie)

Posted by: malditangala on April 2, 2009