Posts Tagged ‘la lang’

mahirap ang walang ginagawa

Posted by: malditangala on November 3, 2008