Archive for the ‘random thoughts’ Category

ang mahaba -habang pag aantay kay godot

Posted by: malditangala on May 7, 2012

rewind o fast forward….

Posted by: malditangala on September 22, 2009

“lola na kasi”

Posted by: malditangala on June 30, 2009

hanging question….

Posted by: malditangala on June 23, 2009

ang buhay single

Posted by: malditangala on June 17, 2009

open letter (from the past)…

Posted by: malditangala on June 11, 2009

ating balikan….

Posted by: malditangala on April 5, 2009

tago-taguan, maliwanag ang buwan….(syok-syok ka alfie)

Posted by: malditangala on April 2, 2009

“itlog ng pugo o sanggol ng tao”

Posted by: malditangala on March 24, 2009

ay sablay…

Posted by: malditangala on March 24, 2009